81 rocznica napaści ZSRR na Polskę

17 września 2021 r. naszą szkołę odwiedzili: Pani wójt Kinga Sosińska oraz kierownictwo komendy powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim na czele z Panem inspektorem Sławomirem Rogowskim.

Rocznica napaści Sowietów na Polskę skłoniła naszych gości do upamiętnienia lokalnego bohatera, Aleksandra Rozbickiego - katyńczyka, któremu w zeszłym roku uroczyście wspólnie posadziliśmy  katyński dąb pamięci. Teraz, pod kamieniem z tabliczką informującą o zasługach bohatera wojny polsko-bolszewickiej, panowie komendanci złożyli wiązankę,a pani wójt i pani dyrektor zapaliły znicze.

Artykuł i zdjęcia na stronie KPP w Mińsku Mazowieckim

 

NARODOWE CZYTANIE 2020

Narodowe Czytanie w naszej szkole jest już tradycją, ale w tym roku 5 września był wyjątkowy, gdyż Ładzyń stał się jednym z bardzo wielu punktów – miejscowości na mapie, w których rozbrzmiał tekst „Balladyny” Juliusza Słowackiego.Utwór objęty honorowym patronatem przez parę prezydencką został odczytany przez ochotników, których w tym roku nie zabrakło ani wśród uczniów, ani wśród pozostałych sympatyków Szkoły Podstawowej w Ładzyniu. 

Bardzo dziękujemy: Maksymilianowi Gałązce, Lilianie Gizińskiej, Sandrze Gomulskiej, Julii Lejman, Paulinie Lejman, Franciszkowi Kiełbasie, Jakubowi Lewickiemu, Julii Owsianko, Julii Piotrowskiej – uczniom klasy VI, Sylwii Ciszkowskiej, Ninie Kamińskiej, Mikołajowi Kruszewskiemu, Wiktorii Malesie, Annie Poziemskiej, Natalii Siwiec, Bartoszowi Wołkowiczowi – uczniom klasy VII, Annie Zbytek – uczennicy klasy VIII, Oldze Kamińskiej oraz Mai Kożuch – absolwentkom naszej szkoły, Panu Kruszewskiemu, Pani Owsianko, Pani Piotrowskiej, Pani Poziemskiej, Pani Rowińskiej, Pani Sobańskiej, Panu Zbytkowi, a także Pani Wójt – Kindze Sosińskiej, Pani Dyrektor Magdalenie Kożuch, Pani Grażynie Rowickiej za pyszne malinowe ciasto oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji i stworzeniu tego ważnego dla naszej społeczności dnia.

Utwór Juliusza Słowackiego, mimo że napisany w 1834 r., dziś nie traci na aktualności. „Malinowa” rywalizacja obu sióstr, aby okazać się godną wybranką księcia Kirkora, choć traktowana przez wielu z pobłażaniem, tak naprawdę jest preludium do dramatu o zawiści, bezwzględności w dążeniu po władzę i przemocy, która dotyka wiele niewinnych osób. 

Tegoroczny wybór lektury jest niezwykle trafny również wtedy, gdy potraktujemy go jako ukłon w stronę zmarłej niedawno wybitnej historyczki literatury, znawczyni romantyzmu, a przede wszystkim NAUCZYCIELKI – jak zwykła o sobie mówić - Maria Janion.

„Balladyna” doskonale wpisuje się w romantyczny wzorzec kulturowy epoki, dla której istotą poznania prawy o sobie i o świecie było przekraczanie granic i szukanie wciąż nowych form i kształtów dla nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W tym sensie ważne jest skierowanie wzroku w przeszłość, ale nie po to, by bezrefleksyjnie napawać się mitem, ale w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które zostały już postawione w XIX wieku i skonfrontowania ich ze współczesnością.
Przywołana wcześniej Maria Janion zwykła mawiać, że literaturoznawca nie może być oderwanym od rzeczywistości szaleńcem, romantycznym Gustawem i że nie to jest celem literatury, by odseparowywać od zwykłego życia. To właśnie ono – zwykłe życie - jest nam niezbędne, ale w każdym jest miejsce na czyny niezwykłe.
Dramat Słowackiego, choć ukryty w gąszczu symboli i archaizmów, jest dla nas jasnym przekazem, by sen poety o przemocy i nienawiści nie spełniał się wciąż na naszych oczach.
5 września 2020 r. po raz kolejny przekonaliśmy się o sile zbiorowej wyobraźni, o potrzebie działania, gromadzenia się, solidarności. 

Nawet jeśli czytelnictwo funkcjonuje gdzieś poza kategorią  rozumianej powszechnie „użyteczności” czy „opłacalności”, to niewątpliwie ono świadczy o „Duchu Historii”, której jesteśmy twórcami.  (autorka tekstu: P. Bocheńska) 

 (autor: P. Bocheńska)  

Pasowanie Pierwszoklasistów

1 września 2020 r. do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Ładzyniu dołączyło 15 uczniów. Mimo dżdżystej pogody  i reżimu sanitarnego z uśmiechami na ustach i przy wsparciu wychowawczyni pani Uli Dzido 4 dziewczynki i 10 chłopców złożyło uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor uroczyście przyjęła dzieci do szkolnej społeczności.

Naszym Pierwszoklasistom

życzymy 

czerpania radości z pobytu w szkole,

pięknych, prawdziwych przyjaźni,

wspaniałych nauczycieli,

sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.