9 stycznia odbył się w naszej szkole apel profilaktyczny poświęcony skutkom zażywania dopalaczy. Pani Katarzyna Wąsowska omówiła zagrożenia związane z przyjmowaniem dopalaczy, przestrzegała przed spożywaniem substancji nieznanego pochodzenia. Na tablicy pt. „Profilaktyka w naszej szkole” została zamieszczona gazetka informacyjna, a uczniowie otrzymali ulotki.

                Podczas apelu został rozstrzygnięty konkurs przeprowadzony przez Katarzynę Wąsowską i  Annę Kowalczyk na konstrukcję najciekawszego i najładniejszego karmnika dla ptaków. Nagrody laureatom wręczyła Pani Dyrektor.

I miejsce zajęła Estera Gizińska z klasy V

II miejsce zajęli Wiktoria Malesa klasa III i Bartosz Jackiewicz klasa V

III miejsce  Martyna Jackiewicz i Bartosz Wołkowicz klasa III

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Karmniki są bardzo ładne i ciekawe. Zostaną zawieszone na placu szkolnym i staną się stołówką dla okolicznych ptaków.

K. Wąsowska