Dnia 9 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja w ramach akcji

Orzeł 2017 r.

ZDJĘCIA

     W dniach 25.05-31.05.2017 roku odbył się w naszej szkole Tydzień Zdrowia, którego pomysłodawczyniami były panie Katarzyna Wąsowska i Elżbieta Jankowska. W ramach tej akcji uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Były to min. apel profilaktyczny na temat zdrowego odżywiania, przygotowanie sałatki owocowej i wspólna konsumpcja, wykonanie plakatu pt .”Żyj zdrowo”, wspólna gimnastyka na boisku szkolnym.

     Działania zostały podjęte w ramach programu profilaktycznego „Trzymaj formę” realizowanego przy współpracy z SANEPID –em. Program został podsumowany podczas apelu profilaktycznego dotyczącego szkodliwości palenia papierosów.

 

ZDJĘCIA

W naszej szkole w ciągu roku szkolnego odbywa się wiele akcji promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W dniach od 3 do 10 czerwca społeczność szkolna brała udział w XVI Ogólnopolskiej Akcji Czytania Dzieciom. W ramach jej uczennice ze starszych klas czytały dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom kl. 0 – III wiersze i fragmenty ulubionej literatury dziecięcej.

Dnia 9 czerwca 2017r. w ramach w/w akcji odbyło się pasowanie uczniów kl. I na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość przygotowała pani Urszula Młoduchowska, która „przeprowadziła” wśród uczniów mini egzamin ze znajomości postaci literackich i umiejętności czytelniczych. Współorganizatorką spotkania była również pani Agnieszka Ciszkowska, która wraz z członkami Szkolnego Koła Teatralnego przygotowała inscenizację pt. „Kot w butach”.

Uczniowie kl. I złożyli uroczystą przysięgę, że będą szanować książki, chętnie je wypożyczać i czytać. Na pamiątkę miłego spotkania otrzymali kolorowe książeczki i zakładki.

 

ZDJĘCIA