Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 16-18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty).

Przypominamy, że dzień 12 czerwca 2020 r. (po Bożym Ciele) jest również dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

 Biblioteka szkolna - środy 10:00-12:00.

Kontakt ze szkołą w czasie zawieszenia zajęć pod numerami tel. 257575096 lub 579 470 805, kontakt mailowy sp-ladzyn@o2.pl 
Zawieszenie zajęć przedłużone do 26 czerwca 2020 r. 
Od 25 maja 2020 r. konsultacje dla 8-klasistów - harmonogram.
od 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla uczniów klas 1-8 - zasady i harmonogram.

W związku z możliwością zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci z klas 1-3, proszę o informację, czy dla Państwa dziecka istnieje potrzeba zorganizowania takiej opieki.
Opieka jest dla dzieci rodziców pracujących stacjonarnie. Nadal obowiązuje zasiłek opiekuńczy.
Osoby potrzebujące opieki proszę o informację, w jakich godzinach będzie przebywało dziecko w szkole.
Opieka będzie zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego, od liczby dzieci będzie zależała organizacja nauczania.

Brak informacji z Państwa strony uznany zostanie  za brak potrzeby zajęć opiekuńczych.

Ta sama prośba dotyczy rodziców przedszkolaków i zerówkowiczów.

Zgłoszenia proszę przesłać przez dziennik lub telefonicznie: 25 7575096 lub 579 470 805.
Procedury.


 

Finał V Konkursu Akademia Młodego Technika

Uczniowie klasy VII: Mateusz Zbytek i Szymon Jackiewicz zakwalifikowali się do II etapu konkursu Akademia Młodego Technika, który odbył się dnia 9 marca 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  w Mińsku Mazowieckim. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego i do finału dostały się tylko trzy szkoły, w tym nasza szkoła. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W etapie pierwszym drużyna musiała przygotować prezentację o tematyce  „Technik  mój zawód przyszłości”. W etapie drugim uczniowie zobowiązani byli do omówienia swoich prezentacji, a następnie do rozwiązania sześciu zadań techniczno-praktycznych. 

Opiekun: Anna Kowalczyk

Gratulujemy wyników!     

 

 

 

 

O bezpieczeństwie podczas ferii

W czwartek tuż przed feriami na zaproszenie pani Sylwii Boguszewskiej odpowiedział młodszy inspektor Mariusz Adamiec, który odwiedził naszą szkołę i przeprowadził prelekcję wśród najmłodszych oraz uczniów uczęszczających do świetlicy na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Nasi uczniowie na lodowisku: