Dnia 6 października 2016r. swoje święto obchodzili uczniowie klasy I . Tego dnia grupa 10 pierwszaków została uroczyście przyjęta w szeregi naszej społeczności uczniowskiej.  Przybyłych na uroczystość rodziców, uczniów i nauczycieli w ciepłych słowach powitała dyrektor szkoły p. Mirosława Rek. Następnie przejęci pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i muzyczne w pięknym programie artystycznym. Podczas występu wspierali ich uczniowie klasy IV - Julia Cudna, Anna Zbytek, Nelly Borowska i Jakub Kubicki. Jednym z najbardziej wzruszających momentów było ślubowanie na sztandar szkoły. Tekst ślubowania odczytała wychowawczyni klasy I - p. Teresa Kozłowska. Pierwszaki deklarowały, że będą dobrymi uczniami i kolegami oraz, że będą godnie reprezentować dobre imię swojej klasy i szkoły. Każde dziecko zostało pasowane przez p. dyrektor dużym ołówkiem i otrzymało pamiątkowy dyplom oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II pod czujnym okiem p. Anny Królikowskiej powitali swoich młodszych kolegów wierszami i piosenkami, obiecując swoją pomoc w trudnych dla pierwszaków momentach. Po zakończonej akademii mali bohaterowie udali się na pyszny słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

ZDJĘCIA