W piątek 24 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny   2015/2016. W ten uroczysty dzień uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Rek, która powitała przybyłych gości:  Wójta Gminy Stanisławów- pana Adama Sulewskiego i Zarząd Rady Rodziców. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom efektów całorocznej pracy oraz wręczyła wszystkim szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, a uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy promowali szkołę poprzez udział w konkursach oraz wręczyła podziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom z klasy piątej oraz ślubowanie klasy VI. Następnie Pan Wójt Adam Sulewski wręczył specjalną nagrodę dla najlepszych szóstoklasistów: Pauliny Ciszkowskiej i Łukasza Kuźmy.
     Na tą szczególną okazję uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Anny Kowalczyk przygotowali piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, podziękowań i pożegnalnych piosenek. Piąta klasa pod opieką p. Urszuli Młoduchowskiej również zaprezentowała program artystyczny, w którym na wesoło żegnała starszych kolegów. Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy prezentację multimedialną o klasie VI, która była pięknym upominkiem od uczniów z klasy V. Po uroczystej akademii odbyły się jeszcze spotkania z wychowawcami w klasach i można już było zacząć wakacje !

ZDJĘCIA

 

                                                                                         ,,Najlepszym nie jest ten,

                                                                                          kto zwycięża, lecz ten,

                                                                                         który walczy do końca,,

 

         Pod takim hasłem w dniu 10.06.2016r odbyły się w Szkole Podstawowej w Ładzyniu

VIII ,,Gminne Igrzyska dla klas 0-3’’. O godzinie 9.00 Pani Dyrektor Mirosława Rek przywitała uczniów ze szkół z Pustelnika, Stanisławowa i Ładzynia, którzy stawili się do wspólnej rywalizacji. Wszystkie dzieci zapoznała z harmonogramem imprezy, a następnie zachęciła do udziału w zawodach, zwracając uwagę na ogromną rolę sportu w rozwoju psychofizycznym każdego człowieka.Pani dyrektor podkreśliła również, jak ważne są zasady fair play w rywalizacji.

       Dzieci zmagały się w następujących konkurencjach bieg na czas, skok w dal, rzut do celu
 i rzut piłeczką palantową. Przede wszystkim, dopisała pogoda, a rywalizacji towarzyszyło wiele emocji.

       W miłej i podniosłej atmosferze wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani przez Panią Dyrektor Mirosławę Rek medalami i pucharami, ufundowanymi przez Wójta Gminy Stanisławów. Wśród klas ,,O’’ najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej
w Ładzyniu, II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku, a III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Stanisławowie. Natomiast rywalizacja klas I-III zakończyła się zwycięstwem SP w Stanisławowie, II miejsce przypadło SP w Ładzyniu, a III SP
w Pustelniku.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały organizatorki Pani Małgorzata Szwajkowska i Pani Urszula Dzido.

 

ZDJĘCIA