IX PIKNIK RODZINNY

odbędzie się 15 września 2019 r. o godz. 12:30,

w związku z jego organizacją prosimy zainteresowanych o pomoc w jego przygotowaniu:

1) fanty na loterię - można przynosić do szkoły;

2) przeczytane, niepotrzebne, ale niezniszczone książki  - można przynosić do szkoły.

Pozostałe informacje zostaną przekazane przez szkolną stronę oraz na zebraniu ogólnym.

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w pomoc przy organizacji corocznego spotkania, czekamy również na ciekawe pomysły.

Dyrektor oraz Rada Rodziców


Wniosek o bilet miesięczny - TUTAJ można złożyć w sekretariacie szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego;

Wniosek zapisu do świetlicy - w zakładce świetlica - również proszę złożyć w dniu rozpoczęcia roku.

Wnioski papierowe będą dostępne w szkole  2.09.2019 r.


Wykaz podręczników do religii na 2019/2020 rok szkolny.


 

„KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” dla uczczenia pamięci asp. Aleksandra Rozbickiego funkcjonariusza Policji Państwowej zamordowanego przez NKWD w Kalininie w 1940 r.

24 kwietnia 2019 r. na terenie  Szkoły Podstawowej w Ładzyniu odbyła się niezwykle podniosła uroczystość poświęcona zamordowanemu przez NKWD Aleksandrowi Rozbickiemu.  Uroczystość została zaplanowana w Ładzyniu, ponieważ  tu urodził się i wychował nasz bohater.

Inicjatorem tego niezwykłego przedsięwzięcia był  prezes Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Oddział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim  pan Czesław Gągol, osobiście zaangażowany ze względu na łączące go więzy krwi z żoną Aleksandra Rozbickiego. Stowarzyszenie do współpracy zaprosiło wójta Gminy Stanisławów panią Kingę Sosińską oraz Komendę Powiatową w Mińsku Mazowieckim. Patronatem honorowym uroczystość objął Starosta Miński pan Antoni Jan Tarczyński.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową na placu szkolnym koncelebrowaną przez trzech księży: proboszcza naszej stanisławowskiej parafii ks. Bronisława Janiszewskiego, ks. kanonika Jana Puzynę z parafii w powiecie oszmiańskim na Białorusi oraz ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera, który wygłosił kazanie podczas mszy.

Po mszy goście udali się na ceremonię posadzenia „Dębu Pamięci” prowadzoną przez aspiranta Marcina Zagórskiego. Nastąpiło złożenie meldunku komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim inspektorowi Sławomirowi Rogowskiemu przez dowódcę uroczystości komisarza Roberta Momota, po czym została podniesiona flaga na maszt i został odegrany i odśpiewany hymn państwowy.

Zaproszonych gości powitała pani wójt Kinga Sosińska, następnie laudację na cześć Aleksandra Rozbickiego odczytał historyk, pan Michał Budkiewicz, autor publikacji o policjantach pomordowanych na wschodzie oraz odkrywca policjanta z Ładzynia. Prowadzący zaprosił  do uroczystego posadzenia dębu panią wójt Kingę Sosińską, pana starostę Antoniego Jana Tarczyńskiego, komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim inspektora Sławomira Rogowskiego oraz prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód pana Józefa Brylla. Po czym ks. Kanonik Jan Puzyna poświęcił kamień, na którym znajduje się napis:

 Uczniowie – harcerze z naszej szkoły zapalili znicz pod kamieniem.

Kolejnym etapem uroczystości było zabranie głosu przez zaproszonych gości: pana starostę, posłów Rzeczypospolitej panią Teresę Wargocką i Czesława Mroczka,  komendanta Policji Powiatowej w Mińsku Mazowieckim, panią Renatę Kuligowską – członka rodziny Rozbickich oraz pana Bogdana Kucia.

Pani wójt podziękowała gościom za udział w uroczystości, a organizatorom za jej przygotowanie.

Ostatnią częścią ceremonii było poproszenie uczestników o złożenie pamiątkowego wpisu w złotej księdze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu oraz zaproszenie na wystawę  poświęconą patronowi Komendy Stołecznej Policji w Warszawie podinspektorowi Marianowi Kozielewskiemu.

Zakończeniem uroczystości i jednocześnie klamrą spinającą całą ceremonię było złożenie meldunku o zakończeniu zbiórki komendantowi policji przez  dowódcę uroczystości.

 Krótka biografia Aleksandra Rozbickiego.

 

 

ZDJĘCIA

Sukcesy matematyczne naszych najmłodszych

W Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym PUCHACZ PIOTR  do II etapu zakwalifikowali się

z klasy 1:

Lena Sobańska i Szymon Rozbicki

z klasy 2:

Martyna Siwiec i Julia Zdrojewska

Sukcesy plastyczne

W IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi : Maszyna Pracuje a Dziecko  Obserwuje'' (etap powiatowy) zorganizowanym przez KRUS Oddział Mińsk Mazowiecki nasza uczennica Julia Lejman z klasy IV zajęła I. miejsce i jej praca przechodzi do etapu wojewódzkiego, a Aleksandra Płochocka z klasy O otrzymała wyróżnienie w kategorii klas 0-3.

Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. - to historyczna data, gdyż odbywa się po raz pierwszy w historii, nie tylko naszej szkoły, egzamin ósmoklasisty. Nasi ósmoklasiści przybyli na czas, nieco zestresowani, ale uśmiechnięci. 

Życzymy  powodzenia i trzymamy kciuki.