ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK W PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkolaki brały udział w organizowanym przez UNICEF „Światowym Dniu Mycia Rąk” obchodzonym corocznie 15 października. Celem akcji było przypomnienie, że jedną z najprostszych i najtańszych metod ograniczenia liczby zachorowań  jest mycie rąk wodą z mydłem. Prawidłowe i częste mycie rąk jest szczególnie ważne w czasie, w którym obecnie żyjemy. 

Dzieci przypomniały sobie, w jakich sytuacjach należy koniecznie umyć ręce. Pani Danusia podkreśliła, że mycie rąk nie może trwać krócej niż 30 sekund. W ciągu zaledwie 15 sekund mycia rąk wodą z mydłem redukujemy liczbę bakterii o około 90 proc., a przez kolejne 15 sekund usuwamy pozostałe drobnoustroje, które mogą być przyczyną groźnych chorób.
Przy piosence „Czyste ręce” i ilustracjach do niej, dzieci utrwaliły sobie poszczególne etapy ich prawidłowego mycia. Odbyły się także ćwiczenia praktyczne w prawidłowym myciu rąk ☺

Eksperyment „Dlaczego warto myć ręce?”, który dzieci przeprowadziły, uświadomił im, że do skutecznego mycia rąk niezbędne jest mydło. 

 

 

 

 

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

2 października 2020 r. uczniowie  klas od  2 do 8 pojechali do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu "Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów". Wrażeń nie zabrakło, a mamy nadzieję, że wiedza została pogłębiona i rozbudzona - zwłaszcza z przedmiotów ścisłych :)

Nowe altany na placu szkolnym

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" zostało wykonane zadanie "Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ładzyń", które polegało na postawieniu 2 altan, umieszczeniu ławek i zasadzeniu 4 klonów na placu szkolnym. 

Altany zostały wykonane i klasa 6, która zorganizowała sobie ognisko 23 września 2020 r. już wypróbowała największą altanę - uczniowie byli zadowoleni, że mogli z niej skorzystać.

Dziękujemy serdecznie Pani wójt Kindze Sosińskiej oraz pracownikom Urzędu Gminy Stanisławów za złożenie wniosku, postaranie się dofinansowanie oraz za sprawną realizację zadania, naszej Pani sołtys za zaangażowanie i pieczę nad wykonaniem, Panu Edmundowi Marczakowi za życzliwość i cierpliwość (zwłaszcza dla dyrektora szkoły) oraz pracownikom firmy Domator za piękne wykonanie altan.