Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 16-18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty).

Przypominamy, że dzień 12 czerwca 2020 r. (po Bożym Ciele) jest również dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

 Biblioteka szkolna - środy 10:00-12:00.

Kontakt ze szkołą w czasie zawieszenia zajęć pod numerami tel. 257575096 lub 579 470 805, kontakt mailowy sp-ladzyn@o2.pl 
Zawieszenie zajęć przedłużone do 26 czerwca 2020 r. 
Od 25 maja 2020 r. konsultacje dla 8-klasistów - harmonogram.
od 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla uczniów klas 1-8 - zasady i harmonogram.

W związku z możliwością zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci z klas 1-3, proszę o informację, czy dla Państwa dziecka istnieje potrzeba zorganizowania takiej opieki.
Opieka jest dla dzieci rodziców pracujących stacjonarnie. Nadal obowiązuje zasiłek opiekuńczy.
Osoby potrzebujące opieki proszę o informację, w jakich godzinach będzie przebywało dziecko w szkole.
Opieka będzie zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego, od liczby dzieci będzie zależała organizacja nauczania.

Brak informacji z Państwa strony uznany zostanie  za brak potrzeby zajęć opiekuńczych.

Ta sama prośba dotyczy rodziców przedszkolaków i zerówkowiczów.

Zgłoszenia proszę przesłać przez dziennik lub telefonicznie: 25 7575096 lub 579 470 805.
Procedury.


 

Warsztaty folklorystyczne

2 października 2019 r. panie z GOK-u, pani Justyna i pani Kasia,  przyjechały do naszej szkoły, aby poprowadzić warsztaty folklorystyczne, które miały zachęcić naszych uczniów do zapisu do zespołu tańca ludowego powstającego w stanisławowskim GOK-u. Warsztaty się spodobały, wszyscy dzielnie tworzyli ludowe wycinanki i mamy nadzieję, że podobny zapał okażą dziewczęta i chłopcy zapisując się do zespołu :)

BohaterON 

1 sierpnia we wtorek 1944 roku było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W południe chyba wyszedłem na Chłodną (moja ulica wtedy, numer 40) i pamiętam, że było dużo tramwajów, samochodów, ludzi (...) Tak na kartach swojego Pamiętnika pisał Miron Białoszewski, wspominając pierwszy dzień Powstania Warszawskiego. 

Dziś, Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu również dopisali swoją kartkę do tej pięknej, wielkiej i często niezrozumiałej historii, włączając się do ogólnopolskiej akcji BohaterON, która kończy się 3 października, czyli w dzień zakończenia powstania. Pytania, które zrodziły się wówczas w głowach młodych Powstańców są zadawane do dziś, a historia po raz kolejny zatacza koło, próbując nas czegoś nauczyć.
25 słów - czyli dokładnie tyle, ile można było zamieścić w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego - zamieścili na kartkach pocztowych Uczniowie naszej szkoły; dziękowali za wolność, za akt odwagi, za Warszawę, za to, że mogą się uczyć… Te wyjątkowe dowody uznania młodego pokolenia zostaną przekazane żyjącym Powstańcom, i mamy nadzieję, że utwierdzą ich w przekonaniu, że warto było ryzykować życie dla lepszej przyszłości Polaków. Udział w projekcie BohaterON to też mały gest w kierunku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, patrona naszej szkoły, poety, który zginął w Powstaniu Warszawskim.
Dla Bohaterów, którzy przeżyli, te kartki to prawdopodobnie uśmiech, łza wzruszenia, skurcz w okolicach serca, okruch Ich-naszej bolesnej historii.  Dla młodych to niepowtarzalna lekcja obywatelska i lekcja wrażliwości, a 25 słów tworzy pomost pomiędzy naszą młodością i młodością Pani Aliny, Pana Adama, Pana Andrzeja, czy Pani Alicji… 


Na przełomie września i października 2019 roku około 50 kilometrów od stolicy, w Ładzyniu jest niesłonecznie, mokro i nie jest za bardzo ciepło.
(Akcję przygotowały: pani P. Bocheńska i U. Młoduchowska; autorka artykułu: P. Bocheńska)

https://www.facebook.com/292851290725573/photos/pcb.2763552470322097/2763552100322134/?type=3&theater

 

 

 

Nabór

18 września 2019 r. przedstawiciele 23 drużyny harcerskiej "Czarna woda" szczep harcerski "Wielki błękit" prowadzili nabór do swojej drużyny: