AKTUALNOŚCI

Odrabianie dodatkowego angielskiego:

17.02.2018 r. (sobota)- 10:00-11:40 – klasa II , 11:45-12:30 – klasa I

21.02.2018 r. (środa) - klasa 4 15:00-15:45

23.02.2018 r. (piatek) 6+7 klasa 15:00-15:45

 


 


W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole był realizowany projekt pod nazwą "Moja przyszłość". Brało w nim udział 18 uczniów z klasy II i III.
W ramach projektu realizowane były: 

- zajęcia z języka angielskiego - prowadząca p. Elżbieta Jankowska

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze - prowadząca p. Teresa Kozłowska

- zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - prowadząca p. Urszula Młoduchowska.

Zajęcia te kształtowały i rozwijały  umiejętności i zainteresowania, pozwalając na efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. Uczniowie także brali udział w różnych wycieczkach. W ramach projektu szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.

ZDJĘCIA

      W piątek 26 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny   2014/2015. W ten uroczysty dzień uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyrektor Mirosława Rek, która powitała przybyłych gości:  Wójta Gminy Stanisławów- pana Adama Sulewskiego i Zarząd Rady Rodziców w składzie: p. Waldemar Zbytek, p. Magdalena Sobańska i p. Aneta Poziemska. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom efektów całorocznej pracy oraz wręczyła wszystkim szóstoklasistom świadectwa ukończenia szkoły, a uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wyróżniła także uczniów, którzy promowali szkołę poprzez udział w konkursach oraz wręczyła podziękowania rodzicom za pracę na rzecz szkoły. W dalszej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom z klasy piątej oraz ślubowanie klasy VI.   Następnie Pan Wójt Adam Sulewski wręczył specjalną nagrodę dla najlepszego szóstoklasisty Agaty Ostrowskiej oraz nagrodę za najwyższe osiągnięcie dla Rafała Szymorowskiego, ucznia klasy IV za zajęcie 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Multitest 2014 .
     Na tą szczególną okazję uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Elżbiety Jankowskiej przygotowali piękny program artystyczny, w którym nie zabrakło wierszy, podziękowań i pożegnalnych piosenek. Piąta klasa pod opieką p. Anny Kowalczyk również zaprezentowała program artystyczny, w którym na wesoło żegnała starszych kolegów. Na zakończenie uroczystości obejrzeliśmy prezentację multimedialną o klasie VI, która była pięknym upominkiem od uczniów z klasy V. Po uroczystej akademii odbyły się jeszcze spotkania z wychowawcami w klasach i można już było zacząć wakacje !

 

ZDJĘCIA i FILM

Dnia 1 czerwca 2015 odbył się w Naszej Szkole Dzień Dziecka