Zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 16-18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty).

Przypominamy, że dzień 12 czerwca 2020 r. (po Bożym Ciele) jest również dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

 Biblioteka szkolna - środy 10:00-12:00.

Kontakt ze szkołą w czasie zawieszenia zajęć pod numerami tel. 257575096 lub 579 470 805, kontakt mailowy sp-ladzyn@o2.pl 
Zawieszenie zajęć przedłużone do 26 czerwca 2020 r. 
Od 25 maja 2020 r. konsultacje dla 8-klasistów - harmonogram.
od 1 czerwca 2020 r. konsultacje dla uczniów klas 1-8 - zasady i harmonogram.

W związku z możliwością zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci z klas 1-3, proszę o informację, czy dla Państwa dziecka istnieje potrzeba zorganizowania takiej opieki.
Opieka jest dla dzieci rodziców pracujących stacjonarnie. Nadal obowiązuje zasiłek opiekuńczy.
Osoby potrzebujące opieki proszę o informację, w jakich godzinach będzie przebywało dziecko w szkole.
Opieka będzie zorganizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego, od liczby dzieci będzie zależała organizacja nauczania.

Brak informacji z Państwa strony uznany zostanie  za brak potrzeby zajęć opiekuńczych.

Ta sama prośba dotyczy rodziców przedszkolaków i zerówkowiczów.

Zgłoszenia proszę przesłać przez dziennik lub telefonicznie: 25 7575096 lub 579 470 805.
Procedury.


 
Mali projektanci
Ponieważ przypadł nam smutny obowiązek noszenia na co dzień maseczek antywirusowych, uczniowie klasy 2 wykonali według własnego pomysłu propozycje wesołych i kolorowych maseczek.

Konkursowe prace "Królowa Bona w gminie Stanisławów"

Nasi uczniowie przygotowali i przesłali prace na konkurs zorganizowany przez GOK w Stanisławowie, rozstrzygnięcie niebawem, ale już możemy podziwiać artystów:

Julia Wąsowska gr. 0
Wiktoria i Jakub Walawko gr.0
Patrycja Wasowska kl. 2
Filip Wiktorowicz kl. 2
Kacper Walawko kl. 4
Julia Lejman Kl. 5