Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu podjęła decyzję o utrzymaniu składki na fundusz Rady Rodziców w dotychczasowej kwocie 100 zł. Jednakże każda kwota będzie przez nas mile widziana i rozsądnie wykorzystana.

Składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne. Z zebranych funduszy przyznajemy dofinansowania do wycieczek, finansujemy nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego, dokonujemy zakupów uzgodnionych z dyrekcją szkoły.

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu 90 % wpłat w danej klasie 25% wpłaconej kwoty zostanie przekazane bezpośrednio do danej klasy, a dzieci będą mogły zdecydować na co ją przeznaczą.

 

 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji i dostarczenie jej do wychowawcy. (Druk będzie przekazany przez dzieci w formie papierowej do końca października)

 

 

 

DEKLARACJA  WPŁAT 

NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁADZYNIU, 

 ROK SZKOLNY 2017/2018 

Imię i nazwisko Ucznia, klasa …………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna……………………………………………………………………… 

Niniejszym deklaruję wpłatę kwoty ………………………………………… zł rocznie na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu.

 

………………………………………………………

         (data i podpis Rodzica/Opiekuna)

 

 

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr  52 9226 0005 0038 8552 2000 0010, bądź gotówką  u dyrektora, wychowawcy. 

   Numer konta Rady Rodziców:

52 9226 0005 0038 8552 2000 0010