Get Adobe Flash player

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia 2018 r.-1 stycznia 2019 r.
Klasyfikacja za I semestr 21 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 28 stycznia 2019 r.-10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23  kwietnia 2019 r.
Klasyfikacja roczna 13 czerwca 2019 r. 
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych

2 listopada 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami godz. 17:00

13 września 2018 r.

24 stycznia 2019 r.

Dni otwarte od godz. 17:00

(Indywidualne rozmowy z nauczycielami)

7 listopada 2018 r.

11 grudnia 2018 r.

27 marca 2019 r.

9 maja 2019 r.

Dni zajęć otawartych

(obserwacja zajęć/lekcji)

15 października 2018 r.

20 listopada 2018 r.

9 stycznia  2019 r.

14  marca 2019 r.

26 kwietnia 2019 r.