Get Adobe Flash player


Zebrania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:

  • 14 września 2017 r. godz. 17:00
  • 11 stycznia 2018 r. godz. 17:00 

Dni otwarte od godz. 17:00:

  • 26 października 2017 r. 
  • 6 grudnia 2017 r.
  • 23 marca 2018 r.
  • 15 maja 2018 r.

 

Inne formy współpracy z rodzicami: 

- udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach szkolnych i przedszkolnych;

- wystąpienia rodziców na forum klasy, szkoły (czytanie dzieciom, prezentacja pasji, zawodów);

- pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły i przedszkola.