Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 


Zebrania dla Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

DATA ZEBRANIE

19.09.2016 r.


godz. 17.00

24.11.2016 r.

godz. 17.00

24.01.2017 r.

godz. 17.00

24.05.2017 r.

godz. 17.00

 

 

Tematyka zebrań z rodzicami w r. szk. 2016/17

 

1. Organizacja roku szkolnego 2016/17. Wybory do Rad Oddziałowych w Szkole i Przedszkolu – 19.09.2016 r.

2. Wybory do Zarządu Rady Rodziców – 27.09.2016 r.

3. Dzień Otwarty. Prelekcja psychologa na temat „W jaki sposób budować prawidłowe więzi w rodzinie?” – 24. XI.2017 r.

4. Wyniki nauczania i zachowania uczniów w I półroczu r. szk. 2016/17 – 24.I.2017 r.

5. Dzień otwarty. Wystawa prac uczniów w szkole i przedszkolu. – 24.V.17 r.

 

Inne formy współpracy z rodzicami:

 

- udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach szkolnych i przedszkolnych;

- wystąpienia rodziców na forum klasy, szkoły (czytanie dzieciom, prezentacja pasji, zawodów);

- pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły i przedszkola.