GODZINY RAMOWY ROZKŁAD DNIA
7.30 - 8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna i w małych zespołach
8.15 - 8.30 Ćwiczenia poranne
8.30 - 8.45 Przygotowania do śniadania
8.45 - 9.15 Śniadanie
9.15 - 9.45 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
9.45  - 10.00 Zabawa ruchowa
10.00 - 11.15 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy na przedszkolnym placu zabaw, spacery
11.15 - 11.30 Przygotowania do obiadu
11.30 - 12.00 Obiad
12.00 - 12.15 Odpoczynek po obiedzie: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnych
12.15 - 13.00 Zabawy dowolne w sali
13.00 - 13.30 Utrwalenie wiadomości, zabawy ruchowe
13.30 - 14.20 Pobyt na świeżym powietrzu
14.20 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku
14.30 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 16.30 Słuchanie bajek i poezji, zabawy wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.