Get Adobe Flash player

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
Klasyfikacja za I semestr 10 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Klasyfikacja roczna 18 czerwca 2018 r. 
Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd-wych

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

Zebrania z rodzicami godz. 17:00

14 września 2017 r.

11 stycznia 2018 r.

Dni otwarte od godz. 17:00

(Indywidualne rozmowy z nauczycielami)

26 października 2017 r.

6 grudnia 2017 r.

23 marca 2018 r.

15 maja 2018 r.

Dni zajęć otawartych

(obserwacja zajęć/lekcji)

16 października 2017 r.

21 listopada 2017 r.

7 lutego 2018 r.

22  marca 2018 r.

27 kwietnia 2018 r.