Get Adobe Flash player

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ładzyniu zawsze chętnie brali udział w konkursach na różnych szczeblach i etapach osiągając wspaniałe wyniki. Opisanie wszystkich sukcesów jest niemożliwe. Poniżej zamieszczone zostały tylko te najbardziej znaczące.
 
Rok szkolny 1975/76
- Anna Kaska, Hanna Ostrowska - I miejsce w międzyszkolnym konkursie na plakat
pt."Oszczędzanie" (opiekun Elżbieta Kowalczyk)
 
Rok szkolny 1977/1978
- I miejsce zastępu "Sokoły" (zastępowa Danuta Taraszewska) w IX Turnieju Wiedzy
Obywatelskiej
 
Rok szkolny 1981/1982
- Zygmunt Ochman - III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym
(opiekun Emilia Pelka)
 
Rok szkolny 1983/1984
- III miejsce drużyny harcerskiej w Hufcowym Festiwalu Piosenki
- I miejsce drużyny harcerskiej w Hufcowych Manewrach Techniczno-Obronnych
 
Rok szkolny 11985/1986
- Małgorzata Kruszewska, Dobrosława Ruszpel - wyróżnienie i IX konkursie Młodych
Talentów organizowany przez redakcję czasopisma "Płomyk" (opiekun Hanna
Ruszpel)
 
Rok szkolny 1988/1989
- II miejsce w konkursie Szkolnych Kas Oszczędności dla najlepiej oszczędzającej
szkoły (opiekun Elżbieta Kowalczyk)
 
Rok szkolny 1997/1998
- III miejsce w rejonowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 
Rok szkolny 1999/2000
- wyróżnienie w rejonowym IX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (opiekun Urszula
Młoduchowska)
 
Rok szkolny 2001/2002
- Bartłomiej Fetner - udział w finale konkursu recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego
w Siedlcach (opiekun Teresa Kozłowska)
- Anna Janus - wyróżnienie w powiatowym konkursie ekologicznym "Jaka będzie
otaczająca Cię przyroda za 20 lat?" (opiekun Wiesława Orłowska)
- Marcin Dróżdż - udział w finale konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" w
Warszawie (opiekun Maria Osińska)
 
Rok szkolny 2002/2003
- Bartłomiej Fetner - wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim
"Warszawska Syrenka" (opiekun Teresa Kozłowska)
- Aneta Michalska III miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym "Chrońmy
naszą małą ojczyznę" (opiekun Wiesława Orłowska)
- Karolina Rowicka - II miejsce w powiatowym konkursie ekologicznym "Zjawiska
przyrody" (opiekun Wiesława Orłowska)
- Justyna Zęgota, Natalia Cudna, Grażyna Maciejak - wyróżnienie w międzyszkolnym
konkursie literackim "Jesteśmy twórcami - wydajemy i piszemy książki" (opiekun
Urszula Młoduchowska)
 
Rok szkolny 2003/2004
- Paulina Kruszewska - wyróżnienie w I Powiatowym Konkursie Ortograficznym
opiekun Teresa Kozłowska
- Radosław Kurek, Michał Kowalczyk - wyróżnienia w polskiej edycji
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" (opiekun Ewa
Łyszkowska)
- Mariusz Kowalski - II miejsce w powiatowym konkursie "Piosenki o Hugo" (opiekun
Urszula Dzido)
- Mariusz Kowalski - I miejsce w powiatowym konkursie "Zaśpiewajmy i zagrajmy
Jezuskowi" (opiekun Urszula Dzido)
- II miejsce dla drużyny chłopców w I Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar wójta
gminy Stanisławów (opiekun Wiesława Orłowska)

Rok szkolny 2004/2005
- Mateusz Jackiewicz - II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Tylko
pisanka" (opiekun Teresa Kozłowska)
- Krzysztof Krasnodębski - I miejsce w powiatowym konkursie matematycznym
"Kwadratura koła" (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Radosław kurek - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Paulina Kruszewska - III miejsce w powiatowym konkursie matematycznym
"Kwadratura Koła" (opiekun Ewa Łyszkowska)
- grupa przedszkolna - II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym
"W zaczarowanym ogrodzie baśni Andersena" (opiekun Małgorzata Szwajkowska)
- Aleksandra Gańko - wyróżnienie w IV Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek
"Zaśpiewam Jezuskowi" (opiekun Anna Królikowska)
- III miejsce drużyny chłopców z klas IV - VI w I Turnieju Piłki Nożnej na Trawie o
puchar wójta gminy Stanisławów (opiekun Urszula Dzido)
- Leszek Parol, Radosław Kurek - II miejsce w powiatowym turnieju wiedzy o
bezpieczeństwie ruchu drogowego (opiekun Ewa Łyszkowska)
 
Rok szkolny 2005/2006
- Karolina Truskawka - wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Ortograficznym
(opiekun Teresa Kozłowska)
- Radosław Kurek - finalista konkursu matematycznego organizowanego przez
kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Radosław Kurek - finalista IV Powiatowego Konkursu Matematycznego
organizowanego przez PODN w Mińsku Mazowieckim (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Radosław Kurek - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Weronika Kruszewska I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Karta
Wielkanocna" (opiekun Anna Królikowska)
 
Rok szkolny 2006/2007
- Monika Wocial - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym "Choinka" -
karta świąteczna" (opiekun Anna Królikowska)
- Paulina Kruszewska - I miejsce w powiatowym Integracyjnym Konkursie
recytatorskim "O czym szumią mazowieckie wierzby" (opiekun Urszula
Młoduchowska)
- Krzysztof Krasnodębski, Monika Wocial - wyróżnienie w polskiej edycji
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" (opiekun Ewa
Łyszkowska)
- Izabela Jurek - III miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim im. Michaliny
M. Chełmońskiej - Szczepankowskiej (opiekun Urszula Młoduchowska)
- Bartłomiej Fetner - III miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim
im. K.Makuszyńskiego (opiekun Urszula Młoduchowska)
 
Rok szkolny 2007/2008
- Karolina Truskawka, Izabela Jurek, Dominika Ciarkowska, Paulina Kurek - I miejsce
na Festiwalu Piosenki PCK w Mińsku Mazowieckim (opiekun Anna Królikowska)
- Małgorzata Ochman - III miejsce w powiatowym konkursie
regionalno-ekologicznym "Moja Okolica" (opiekun Urszula Dzido)
- Wojciech Klimek - II miejsce w biegu ulicznym "Mazowiecka Piętnastka" w kategorii
szkół podstawowych (opiekun Wiesława Orłowska)
 
Rok szkolny 2008/2009
- Radosław Kuźma - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Anna Królikowska)
- Radosław Kuźma - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie polonistycznym
"Z poprawna polszczyzna na co dzień" (opiekun Anna Królikowska)
- Radosław Kuźma - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Stroik
Bożonarodzeniowy" (opiekun Anna Królikowska)
- Karolina Truskawka - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie polonistycznym
"Z poprawna polszczyzna na co dzień" (opiekun Ewa Łyszkowska)
- Magdalen Ochman - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie polonistycznym
"Z poprawna polszczyzną na co dzień" (opiekun Urszula Młoduchowska)
- Jakub Mikos - nagroda tygodnika "Co słychać" za stroik świąteczny
(opiekun Urszula Dzido)
- Emilia Fijołek - III miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym (opiekun
Teresa Kozłowska)
- Paulina Kaska - wyróżnienie w Integracyjnym Konkursie Plastycznym "O czym
szumią mazowiecki wierzby?" (opiekun Teresa Kozłowska)
 
Rok szkolny 2009/2010
- Elżbieta Krasnodębska - III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Boże
Narodzenie na kartkach świątecznych" (opiekun Anna Królikowska)
- Katarzyna Gut - III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym 'Kariera w
kolorach tęczy" (opiekun Anna Królikowska)
- Rafał Jurek - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Kompozytor
sercu najbliższy" (opiekun Anna Królikowska)
- Magdalena Ochman - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego
FOX ( opiekun Elżbieta Jankowska)
- Emilia Fijołek - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Teresa Kozłowska)
- Wioletta Jackiewicz - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym
organizowanym przez OSP "Woda ogień..." (opiekun Teresa Kozłowska)
- Radosław Kuźma - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Anna Kowalczyk)
- Radosław Kuźma - wyróżnienie w I powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej
Poezji i Prozy (opiekun Urszula Młoduchowska)
- Radosław Kuźma - III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym
"Wielkanocna ozdoba na stół" (opiekun Anna Królikowska)
- Magdalena Ochman - II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy "Omnibus" dla
klas IV - VI (opiekun Urszula Młoduchowska)
 
Rok szkolny 2010/2011
- Eliza Mikos - wyróżnienie w powiatowym konkursie ekologicznym "Odkrywamy
rzeki powiatu mińskiego" (opiekun Urszula Młoduchowska)
- Wiktoria Olendzka - III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Kariera w
kolorach tęczy" (opiekun Anna Królikowska)
- Katarzyna Gut - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym "Kariera w
kolorach tęczy" (opiekun Anna Królikowska)
- Agata Ostrowska wyróżnienie w powiatowym konkursie ortograficznym (opiekun
Anna Królikowska)
- Magdalena Ochman - wyróżnienie w powiatowym konkursie ortograficznym dla
uczniów klas VI (Urszula Młoduchowska)
- Radosław Kuźma - III miejsce w powiatowym konkursie wiedzy "Omnibus" dla
uczniów klas IV - VI (opiekuj Urszula Młoduchowska)
- Rafał Poziemski - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym "Ozdoba
choinkowa" (opiekun Małgorzata Szwajkowska)
 
Rok szkolny 2011/2012
- klasa III - III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Szopka
Bożonarodzeniowa" (opiekun Anna Królikowska)
- klasa I - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym "Szopka
Bożonarodzeniowa" (opiekuj Urszula Dzido)
- Eliza Mikos - wyróżnienie w powiatowym konkursie ekologicznym pt. "Leśne
Tajemnice Powiatu Mińskiego" (opiekun Wiesława Orłowska)
- Emilia Fijołek - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Anna Kowalczyk)
- Radosław Kuźma - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego "Kangur" (opiekun Anna Kowalczyk)
- Elżbieta Krasnodębska, Jakub Prus, Jakub Mikos - III miejsce w powiatowym
międzyszkolnym konkursie profilaktycznym "Zdrowo i bezpiecznie"
(opiekun Wiesława Orłowska)
 
Rok szkolny 2012/2013

- Rafa Szymorowski - wyróżnienie w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu
    Matematycznego "Kangur" (opiekun Urszula Dzido)
- Rafał Szymorowski - I miejsce w X Powiatowym Konkursie Matematycznym
"Doskonały Matematyk" (opiekun Urszula Dzido)
- Tomasz Popławski - III miejsce w X Powiatowym Konkursie Matematycznym
"Doskonały Matematyk" (opiekun Urszula Dzido)
 
Rok szkolny 2013/2014

- Jakub Prus - I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym KRUS "Bezpiecznie na wsi" (opiekun Anna Krolikowska)
- Klaudia Andrasik - III miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej w Mińsku Mazowieckim (opiekun Anna Królikowska)
- Paulina Ciszkowska, Wiktoria Borowska, Oliwi Popławska - I miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki Popularnej w kategorii "zespoły" (opiekun Anna Królikowska)
- Klaudia Andrasik - II miejsce w Gminnym Festiwalu Piosenki Popularnej w kategorii "soliści" (opiekun Anna Królikowska)