Nasi uczniowie wzięli udział, z sukcesami, w konkursie zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości przez Szkołę Podstawową w Stanisławowie: