Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy 

Nasza szkoła jako jedyna z terenu Gminy Stanisławów przystąpiła do projektu realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Udział jest bezpłatny, w projekcie biorą udział tylko uczniowie klasy 4. Koordynatorem szkolnym jest nauczycielka matematyki. Zachęcamy tym projektem do systematycznej, ale samodzielnej nauki matematyki w ciekawy atrakcyjny dla uczniów sposób.