ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

  ZUMBA

 

   Poniedziałek

   13:15 klasa I, III, IV,V,VI            

   14:10 klasa O i II


 

Dnia 9 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja w ramach akcji

Orzeł 2017 r.

ZDJĘCIA