KAŻDA KROPLA SIĘ LICZY

O tym, jak ważne jest oszczędzanie wody dowiedzieli się uczniowie klas I oraz V na warsztatach zorganizowanych przez Pana Macieja Wojdę 31 października.

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji na temat ograniczonych zasobów wody pitnej na świecie oraz poznali kilka cennych rozwiązań jak zapobiegać marnowaniu wody. Na wszystkich słuchaczach największe wrażenie zrobiło obliczenie, z którego wynika, że już za 25 lat ludzkość może borykać się z poważnymi brakami wody. Fakt ten  skłonił nas do przemyśleń oraz do uważniejszego korzystania z wody.
To, że wody na świecie jest coraz mniej oznacza również, że wiele zwierząt straci swój naturalny dom. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem, które miało okazję poznać niektóre gatunki zwierząt nie tylko ze zdjęć.
Interesujące było przypomnienie sobie faktu oczywistego - nie ma nowej wody na świecie, jest stały obieg. My, ludzie żyjący w XXI wieku korzystamy z tej samej wody, którą piły dinozaury. To ciekawostka ważna również dlatego, żeby uzmysłowić sobie, że jesteśmy tylko mikrocząstką wielkiej przestrzeni ziemskiej, której nie mamy na wyłączność, a która jest naszym wielkim darem, wymagającym troski, a nie bezmyślnego wykorzystywania.
W części praktycznej Pan Maciej poinstruował nas, w jaki sposób zbadać poziom czystości ładzyńskiej wody, pobranej z miejscowego źródełka. Bardzo ucieszyło nas, że woda okazała się czysta!
Za gadżety, które będą przypominać nam tę wyjątkową lekcję ekologii, bardzo dziękujemy firmie Xylem Watermark, a Panu Maciejowi Wojdzie dziękujemy za tę być może najważniejszą lekcję - lekcję wdzięczności.


(Autorka: P. Bocheńska)

 

Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy 

Nasza szkoła jako jedyna z terenu Gminy Stanisławów przystąpiła do projektu realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Udział jest bezpłatny, w projekcie biorą udział tylko uczniowie klasy 4. Koordynatorem szkolnym jest nauczycielka matematyki. Zachęcamy tym projektem do systematycznej, ale samodzielnej nauki matematyki w ciekawy atrakcyjny dla uczniów sposób. 

Nasi uczniowie wzięli udział, z sukcesami, w konkursie zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości przez Szkołę Podstawową w Stanisławowie: