Prezenty dla Domu Dziecka w Siennicy - akcja charytatywna SU

W maju 2021 r. Samorząd Uczniowski (koordynatorkami akcji były pani Sylwia oraz pani Ela) zorganizował zbiórkę gier, zabawek, sprzętu sportowego oraz kosmetyków dla dzieci z  Domu Dziecka w Siennicy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele stanęli na wysokości zadania. Wspólnie uzbieraliśmy mnóstwo przedmiotów, które zostały przekazane mieszkańcom placówki z okazji Dnia Dziecka. W akcję szczególnie zaangażowali się wolontariusze z klasy 8 – Dawid, Ania i Magda, którzy osobiście dostarczyli prezenty dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za zaangażowanie. Jesteśmy dumni z uczniów naszej szkoły, bo pomaganie innym jest naprawdę ważne i potrzebne.