Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2020/2021 pani Danuta Płochocka razem z Przedszkolakami po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". W tym roku także udało się zdobyć certyfikat wzorowej placówki :-)

Pomimo trudności, które przyniosła pandemia i związane z nią ograniczenia, dzieci zrealizowały następujące moduły:

-Książki dzieciństwa,

– Dbamy o zdrowie z Małym Misiem,

– Zmisiowany eko-kalendarz,

– Misiowe laboratorium “Czterech żywiołów“ .

Głównym celem akcji było promowanie i rozwój czytelnictwa. Projekt stanowił także atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej.

Projekt objęty został honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.